Category Archives: Fuji Astia

Details uit het landschap.

[:en]De titel en onderwerp spreekt niet tot de verbeelding. Ik probeer een vertaling uit het Engels naar Nederlands te bedenken, maar helaas lukt mij dat niet. Omdat ik nagenoeg alleen door Angelsaksische fotografen ben beïnvloed, leer en onthoud ik Engelse (vak)termen. Zo heb ik bijvoorbeeld de meeste termen in Photoshop in het Engels aangeleerd en nadat ik laatst via de Adobe CC de beschikking over de NL versie van Photoshop kreeg, had ik daar nogal moeite mee. Gelukkig went dit snel maar soms is het lastig de NL benaming te vinden.
Zo ook voor de term ‘Inner Landscape’ die door David Ward (www.into-the-light.com) veel gebruikt wordt. Sterker nog, ik heb het via deze man geleerd. Ward is een meester in het vinden van details in de natuur die velen van ons missen, en ik toch wel. We zien dagelijks veel details in de natuur om ons heen zoals nu in de herfst de paddenstoelen, verkleurde bladeren en andere soorten planten en bomen. Op diverse social media worden veel foto’s van dat soort onderwerpen getoond. Veel van deze vallen bij mij niet in de smaak omdat ze simpelweg alleen een eenvoudige weergave zijn van het onderwerp. Er is echter veel meer te halen door het slim gebruik van licht en compositie. Ik realiseerde mij dat ik daar ook veel meer mee kan. Soms is het een kwestie van ‘inzoomen’ op het object. Het is voor mij zelfs verrassend te ontdekken wat er nog meer mogelijk is te fotograferen. Ik probeer daarbij ook een richting te vinden waar details en elementen in een meer abstracte vorm wordt weergegeven, echter zweef ik tussen diverse stijlen zoals een exacte weergave of juist een interpretatie daarvan.

Zo heb ik onderstaande foto’s in een relatief korte periode in het voorjaar achter elkaar gemaakt. Ze zijn echter pas recent gescand en in PS bewerkt en was verrast met de resultaten. Verrast ten aanzien van de linker foto omdat dit de eerste keer was dat ik Fuji Astia gebruikte. De kleuren die Astia produceert hebben een nadruk op meer rode tonen en dat paste wel goed bij dit onderwerp.
De rechter foto heeft mij positief verrast omdat ik initieel dacht dat de compositie niet zou werken. Tenslotte was dit een oude holle boomstronk waar ik al dikwijls aan voorbij was gelopen en nooit aandacht aan had geschonken. Tot die ene keer waar ik op zoek was naar nieuwe mogelijkheden en probeerde verder te kijken dan het vanzelfsprekende, wat dat ook moge zijn-).

Blijft wel dat ik nog een goede en passende vertaling vindt voor het ‘Inner landscape’…… Wie kan mij helpen?

Old woodHollow
[:]

Also posted in Blog, Inner landscape, Kodak Ektar100, Nederland Tagged , , , |